Stop de Bloeding

ChatGPT

Omstanders kunnen levens redden na een aanslag

In kritieke situaties, zoals aanslagen en grote ongelukken, kunnen omstanders en niet-medische hulpverleners een cruciale rol spelen bij het vergroten van de overlevingskansen van slachtoffers. Het snel en effectief stoppen van ernstig bloedverlies kan het verschil maken tussen leven en dood. In Nederland blijft de terreurdreiging hoog, waarbij we helaas al geconfronteerd zijn met aanslagen zoals die op Amsterdam CS en de tram in Utrecht.

Het is belangrijk om ons voor te bereiden op mogelijke toekomstige incidenten. Bij dergelijke noodsituaties gaan verwondingen vaak gepaard met levensbedreigend bloedverlies, wat de kans op overleving van slachtoffers snel doet afnemen.

Elke seconde telt.

De cursus 'Stop de bloeding - red een leven' vertegenwoordigt de internationale standaard voor het herkennen van levensbedreigend bloedverlies en het adequaat stoppen van de bloeding. De cursus, oorspronkelijk geïmporteerd uit de VS en nu verspreid via de Traumacentra in Nederland, leert deelnemers hoe ze effectief druk kunnen uitoefenen op wonden, een tourniquet kunnen aanleggen en/of wonden kunnen dichten.

Bij Atlantic Duik & BHV centrum bieden we deze essentiële cursus aan, waarbij ervaren instructeurs deelnemers voorzien van de benodigde kennis en vaardigheden. Onze training richt zich op het ontwikkelen van zelfvertrouwen en het vermogen om adequaat te handelen in noodsituaties.

Voor meer informatie over hoe u kunt deelnemen aan de cursus 'Stop de bloeding - red een leven', neem gerust contact met ons op. We staan klaar om u te helpen bij het vergroten van uw vaardigheden en het waarborgen van de veiligheid van uzelf en anderen in noodsituaties.