Stop de Bloeding

Omstanders kunnen levens redden na een aanslag

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. De terreurdreiging is ook in Nederland onverminderd hoog en de eerste aanslagen (Amsterdam CS, tram Utrecht) zijn een feit.

Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland nogmaals wordt getroffen door een aanslag of massale schietpartij. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Elke seconde telt.

De cursus 'Stop de bloeding - red een leven' is de internationale standaard als het gaat om het herkennen van levensbedreigend bloedverlies en het stoppen van de bloeding door middel van drukken op de wond, het aanleggen van een tourniquet en/of het opstoppen van de wond. De cursus is eind 2016 met toestemming overgehaald uit de VS en wordt nu verspreid via de Traumacentra in Nederland. Ook bij Atlantic Duik & BHV centrum is de cursus te volgen. Voor meer informatie neem contact met ons op.