RI&E

Chat

Als ondernemer met personeel in dienst ben je wettelijk verplicht om een grondige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren, zoals voorgeschreven door de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

De RI&E is niet slechts een administratieve verplichting, maar eerder een krachtig instrument dat de veiligheid en gezondheid van jouw werknemers centraal stelt. Door alle mogelijke arbeidsrisico's binnen je bedrijf of organisatie in kaart te brengen, van gevaarlijke stoffen tot ergonomische kantoorinrichting, zorg je voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Het doel van de RI&E reikt verder dan alleen het voorkomen van gezondheidsklachten en ongevallen. Het bevordert ook het werkplezier en de productiviteit van je team. Een goed doordachte RI&E leidt namelijk tot minder ziekteverzuim en een hogere mate van betrokkenheid bij je medewerkers.

Een integraal onderdeel van de RI&E is het plan van aanpak. Dit plan bevat concrete maatregelen om de geïdentificeerde risico's aan te pakken, inclusief uitvoeringstermijnen en toegewezen verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Als werkgever dien je dit plan nauwgezet te volgen, wat niet alleen bijdraagt aan de veiligheid, maar ook aan de wettelijke naleving.

Bij inspectie door de Nederlandse Arbeidsinspectie dient jouw plan van aanpak als bewijs van jouw toewijding aan een veilige werkomgeving. Voor meer informatie en ondersteuning bij het opstellen van een effectieve RI&E, kun je altijd bij het Steunpunt RI&E terecht. Zij bieden de nodige hulpmiddelen en begeleiding om jouw arbeidsomstandigheden naar een hoger niveau te tillen.