EHBO

Atlantic BHV EHBO centrum

 

EHBO - Emergency First Response (EFR) Training:

Emergency First Response training richt zich op het opbouwen van vertrouwen in hulpverleners en het vergroten van hun bereidheid om te reageren bij een medische noodsituatie. Cursisten leren eenvoudige stappen te volgen voor spoedeisende hulp en oefenen met het toepassen van vaardigheden in een niet-stressvolle leeromgeving. Alle cursussen worden ondersteund door zelfstudiehandleidingen, video’s en snelle referentiekaarten om het leren te verbeteren en u meteen te laten leren.

EFR-cursussen voldoen aan de CPR- en EHBO-trainingsvereisten voor de Emergency First Response.

De volgende EFR-cursussen zijn gebaseerd op internationaal erkende medische richtlijnen voor spoedeisende zorg.

Buiten duikcursussen, geven wij ook EHBO en Reanimatie cursussen via de Emergency First Response organisatie. Voor bepaalde doelgroepen kunnen wij ook EHBO en Reanimatie cursussen van de NIKTA organisatie geven. Denk hierbij aan de BHV bij bedrijven, gastouderbureaus, kinderdagverblijven, verenigingen en op scholen.

Waarom EFR?

De meeste mensen realiseren zich het niet, maar de kans dat je een noodsituatie meemaakt is het grootst in je directe omgeving. Denk aan thuis, op je werk of op de sportclub. Allerlei plaatsen waar niet direct een arts of ambulance beschikbaar is. Weten wat je kunt doen in een dergelijke noodsituatie kan veel verschil betekenen voor het slachtoffer. Emergency First Response (EFR) heeft een praktische en korte cursus ontwikkelt die je de vaardigheden leert die je nodig hebt in dit soort situaties.

Wat leer je?

Academic: In deze snelle en praktische cursus leer je onder andere:

  • 1e Primaire zorg: beademen, hartmassage, werken met een AED, stoppen van ernstige bloedingen, geblokkeerde luchtwegen, omgaan met shock, omgaan met rugletsel
  • 2e Secundaire zorg: beoordelen op verwondingen, ziektebeoordeling, verbanden aanleggen, spalken van breuken

Duur en voorbereiding:

Wij geloven in leren door doen. Om deze reden kunnen cursisten zich de theorie van tevoren eigen maken door middel van het lezen van het cursusboek en het bekijken van de DVD. Gemiddeld neemt dit slechts twee dagdelen in beslag. Als je de theorie van tevoren al behandeld hebt, hoef je alleen nog de vaardigheden eigen te maken. Het eigen maken van de vaardigheden duurt ongeveer 1 cursusdag. (exclusief cursusboek)

Toetsing:

De theoriekennis wordt getoetst door middel van een theorie-examen, dat op de dag zelf wordt afgenomen. De praktijk wordt beoordeeld tijdens het uitvoeren van de vaardigheden.

Certificering:

Als de cursist alle onderdelen met een voldoende heeft afgesloten, ontvangt hij/zij het certificaat ‘EFR – Primary and secondary Care met AED’ van EFR of een NIKTA certificaat.

Voor meer informatie, neem dan contact met ons op.